Monika z dyplomem
W sobotę 7 stycznia odbył się w Częstochowie okręgowy etap ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. W salach lekcyjnych Liceum im. Juliusza Słowackiego zasiadło prawie trzydziestu uczniów z całego Śląska, aby przetestować swoją wiedzę o zjawiskach społeczno – politycznych. Nasze liceum było reprezentowane przez uczennicę klasy 3d – Monikę Wasik. 
Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy z zakresu socjologii i politologii, a za rok już następna edycja Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.