Średniowiecze najczęściej kojarzy się z turniejami rycerskimi, księżniczkami w wysokich wieżach, albo z krucjatami. Dzisiaj uczniowie naszej szkoły: Karolina Sikora z 4dp i Mateusz Sowa z 1d, wzięli udział w II etapie XVI Olimpiady Mediewistycznej. Test z wiedzy o średniowieczu raczej do legend i baśni nie nawiązywał, uczestnicy musieli udowodnić szeroki zakres wiedzy od miejsca śmierci Odoakra, dat związanych z Czyngis-chanem po zakony kontemplacyjne. 
Mamy nadzieję, że także w przyszłym roku znajdą się pasjonaci średniowiecza, którzy zechcą wykazać się swoją wiedzą.