W dniu 21 marca podczas prelekcji, goście z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie poruszyli temat ochotniczych form służby wojskowej, naboru do uczelni wojskowych oraz dlaczego warto wstąpić do #DobrowolnaZSW lub #TerytorialnaSłużbaWojskowa.