4 kwietnia uczniowie klas IV, realizujący geografię jako rozszerzony przedmiot, uczestniczyli w spotkaniu z dr hab. Sławomirem Sitkiem z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UŚ. Wykładowca przedstawił maturzystom ofertę edukacyjną swojego Instytutu oraz wygłosił prelekcję pt. "Dochód narodowy jako wskaźnik rozwoju gospodarczego".  

Wykład był doskonałą okazją do przedmaturalnej powtórki.