W lutym bieżącego roku otrzymaliśmy zaproszenie  do NCBJ na wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone detekcji promieniowania jądrowego. Przygotowaliśmy wyjazd i na początku kwietnia  32 uczennic i uczniów klas IC, IIC i IIIC pojechało do Świerku na zajęcia. 
Wyjazd był wcześnie rano (zajęcia zaczynają się o 9.00), droga minęła nam szybko i w terminie stawiliśmy się w biurze przepustek NCBJ. Każdy uczestnik otrzymał indywidualną przepustkę i po przejściu kontroli bezpieczeństwa  mogliśmy wejść na teren NCBJ. 
Zajęcia składały się z części wykładowej i warsztatowej. Wykłady dotyczyły promieniowania elektromagnetycznego i jądrowego oraz podstaw energetyki jądrowej.  Druga część to warsztaty w trakcie których uczniowie wykrywali  promieniowanie jądrowe, mierzyli promieniowanie tła, badali zależność intensywności promieniowania od odległości od źródła, pochłanianie promieniowania przez różne osłony oraz promieniowanie kosmiczne. W trakcie zajęć uczestnicy posługiwali się detektorami Geigera-Müllera i CosmicWatch a wszystkie używane źródła promieniowania były bezpieczne dla uczestników – jednym z nich były elektrody spawalnicze zawierające tor.
Zajęcia były wartościowe dlatego mamy w planach kolejne wyjazdy do NCBJ.