Zapraszam na spotkania każdego ucznia, który potrzebuje fachowej podpowiedzi lub sugestii  w  zaplanowaniu indywidualnej ścieżki kariery naukowej i zawodowej. Konsultacje indywidualne są niezwykle pomocne w procesie samopoznania, odkrywania predyspozycji i zainteresowań zawodowych, określaniu mocnych stron osobowości jak również przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów.

 

 

Dyżury doradcy zawodowego:

 

Poniedziałek: 9.50 - 12.50

Dyżur pozalekcyjny: 15.20 - 16.05

 

Piątek: 10.50 - 12.50

 

 

mgr Małgorzata Kopczyńska

 

 

 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny