lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Niepodległa

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA

Trzy lata temu Dyrektor Naszego Liceum mgr Justyna Tulicka wprowadził na stałe do kalendarza uroczystości szkolnych udział w Warszawskim „Biegu Niepodległości”. Idea upamiętnienia tego wydarzenia sprzed ponad 100 lat powinna być ciągle żywa i aktualna wśród młodego pokolenia Narodowe Święto Niepodległości to dla większości Polaków najważniejsze święto państwowe.

W 1918 roku, po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

nasze udział