lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Samorząd Uczniowski

Wojciech Czapla

PRZEWODNICZĄCY

Olga Bryniak

WICEPRZEWODNICZĄCA

Karol Grygutis

RZECZNIK

Nadia Okońska

SKARBNIK

Wojciech Czapla

PRZEWODNICZĄCY

Olga Bryniak

WICEPRZEWODNICZĄCA

Karol Grygutis

RZECZNIK

Nadia Okońska

SKARBNIK