lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Rada Rodziców

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Komisja Rewizyjna

Prezydium Rady Rodziców

Wpłaty na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców Komitet Rodzicielski
przy II LO im. E. Plater w Sosnowcu
ul. Parkowa 1
GETIN BANK O/SOSNOWIEC
41 1560 1166 2110 1111 2958 0001
z dopiskiem – „Wpłata na Komitet Rodzicielski + imię i nazwisko + klasa”