Dyżury klasowe w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin

Klasa

04.09.2017 – 17.09.2017

3A

18.09.2017 – 01.10.2017

3B

02.10.2017 – 15.10.2017

3C

16.10.2017 – 29.10.2017

3D

30.10.2017 – 20.11.2017

3E

21.11.2017 – 11.12.2017

2A

12.12.2017 – 08.01.2018

2B

09.01.2018 – 12.02.2018

2C

13.02.2018 – 05.03.2018

2D

06.03.2018 – 26.03.2018

2E

27.03.2018 – 23.04.2018

1A

24.04.2018 – 14.05.2018

1B

15.05.2018 – 04.06.2018

1C

05.06.2018 – 22.06.2018

1D

 

 

 

Obowiązki klasy dyżurującej

 

1.      Zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego oraz konsultacje z opiekunem samorządu, wychowawcami, zastępcą dyrektora w sprawach wydarzeń i potrzeb życia szkoły.

2.      Kontakt z zastępcą dyrektora w celu uzyskania dyspozycji na czas pełnienia dyżuru.

3.      Utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły w godzinach 7.30 do zakończenia lekcji:

·         wyznaczeni uczniowie do pomocy w szatni,

·         2 osoby w jadalni w czasie przerwy obiadowej.

4.      Przygotowanie auli oraz sal do wydarzeń na terenie szkoły: uroczystości, egzaminów, konkursów, olimpiad, spotkań z zaproszonymi gośćmi i zebrań rodziców.

5.      Pełnienie dyżurów na każdym piętrze w czasie:

·         zebrań z rodzicami,

·         uroczystości szkolnych,

·         konkursów i olimpiad.

Do obowiązków dyżurnych podczas w/w wydarzeń należy

·         pomoc w organizacji i obsłudze imprez,

·         udzielanie wszelkich informacji dotyczących organizacji danego wydarzenia,

·         czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku,

·         zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń nauczycielom, opiekunom i dyrekcji szkoły.

6.      Organizacja uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi i okolicznościowymi (np. ślubowanie klas I, święta, , ostatni dzwonek i pożegnanie klas III) wynikających z harmonogramu roku szkolnego, a przypadającymi w czasie pełnienia dyżuru przez daną klasę.


 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny