Dyżury klasowe w roku szkolnym 2018 / 2019

 

Termin

Klasa

03.09.2018 r.- 16.09.2018 r.

3A

17.09.2018 r. -  30.09.2018 r.

3B

01.10.2018 r. – 14.10.2018 r.

3C

15.10.2018 r. – 28.10.2018 r.

3D

29.10.2018 r. -18.11.2018 r.

3E

19.11.2018 r. – 09.12.2018 r.

2A

10.12.2018 r.- 13.01.2019 r.

2B

14.01.2019 r. – 03.02.2019 r.

2C

04.02.2019 r. – 10.03.2019 r.

2D

11.03.2019 r. – 07.04.2019 r.

1A

08.04.2019 r. – 05.05.2019 r.

1B

29.04.2019 r. – 26.05.2019 r.

1C

27.05.2019 r. – 21.06.2019 r.

1D

 

Obowiązki klasy dyżurującej

 

1.      Zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego oraz konsultacje z opiekunem samorządu, wychowawcami, zastępcą dyrektora w sprawach wydarzeń i potrzeb życia szkoły.

2.      Kontakt z zastępcą dyrektora w celu uzyskania dyspozycji na czas pełnienia dyżuru.

3.      Utrzymanie ładu i porządku na terenie szkoły w godzinach 7.30 do zakończenia lekcji:

·         wyznaczeni uczniowie do pomocy w szatni,

·         2 osoby w jadalni w czasie przerwy obiadowej.

4.      Przygotowanie auli oraz sal do wydarzeń na terenie szkoły: uroczystości, egzaminów, konkursów, olimpiad, spotkań z zaproszonymi gośćmi i zebrań rodziców.

5.      Pełnienie dyżurów na każdym piętrze w czasie:

·         zebrań z rodzicami,

·         uroczystości szkolnych,

·         konkursów i olimpiad.

Do obowiązków dyżurnych podczas w/w wydarzeń należy

·         pomoc w organizacji i obsłudze imprez,

·         udzielanie wszelkich informacji dotyczących organizacji danego wydarzenia,

·         czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku,

·         zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń nauczycielom, opiekunom i dyrekcji szkoły.

6.      Organizacja uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi i okolicznościowymi (np. ślubowanie klas I, święta, , ostatni dzwonek i pożegnanie klas III) wynikających z harmonogramu roku szkolnego, a przypadającymi w czasie pełnienia dyżuru przez daną klasę.


 

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny