Lekcja Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia

0 7.10 7.55
1 8.00 8.45
2 8.50 9.35
3 9.45 10.30
4 10.40 11.25
5 11.45 12.30
6 12.50 13.35
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15