Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki to konkurs znany nie tylko w kraju ale i zagranicą. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z Polski i środowisk polonijnych.

Turniej jest imprezą cykliczną, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych Sosnowca. Jego organizatorami są: Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, Biblioteka Szkolna oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą. Współorganizatorem jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Sosnowcu.


Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza. Tematyka i forma wiersza jest dowolna.


Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu wraz z uczniami z Biura Turnieju. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu i innych szkół oraz uczniowie. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony jesto jegopubliczne odczytanie podczas uroczystego finału turnieju.Finał konkursu ma charakter magicznego wieczoru poetyckiego, podczas którego w blasku swiec młodzi poeci mają szansę osobiście zaprezentować swoje wiersze licznie zgromadzonej publiczności złożonej z uczniów, nauczycieli i absolwentów II LO im. E. Plater. Wszyscy zgromadzeni na widowni wybierają wiersz, który otrzymuje nagrodę publiczności.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXV edycji Konkursu - pobierz Regulamin

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny