Konkurs Wiedzy Humanistycznej dla gimnazjalistów – PLATERIADA

Plateriada 2018

Plateriada 2017

Plateriada 2016

Plateriada 2015

Profil biologiczno-chem.

Profil matematyczny

Profil prawno-politologiczny

Profil językowy

Profil medialny