Opłaty za wydanie duplikatów

- świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości - 26 zł. 

Prosimy wpłacać na konto:

73102023130000350205796992