lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza
Biblioteka
Doradca zawodowy
Gabinet pielęgniarki
Zdjęcie stołówki
Stołówka
Rada rodziców
Samorząd uczniowski
Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca