lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

I Półrocze

I Półrocze

DataWydarzenie
04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.2023Zebranie rady pedagogicznej
07.09.2023Zebranie rodziców uczniów klas 1
09.09.2023Narodowe Czytanie 2023
13.09.2023- Zebranie rady pedagogicznej
- Zebrania rodziców uczniów klas 2, 3 i 4
14-15.09.2023Wyjazd integracyjny uczniów klas 1
02.10.2023Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych
16.10.2023Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
10.11.2023- Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- Dzień Patronki
11.11.2023Bieg Niepodległości
09.11.2023- Zebranie rady pedagogicznej
- Konsultacje
14.12.2023- Zebranie rady pedagogicznej
- Zebrania z rodzicami
15.12.2023Termin poinformowania o przewidywanych półrocznych ocenach niedostatecznych
grudzień 2024Próbny egzamin maturalny
22.12.2023- Platerańskie kolędowanie
- Termin wystawienia przewidywanych półrocznych ocen
23.12.2023 - 31.12.2023Zimowa przerwa świąteczna
12.01.2024Studniówka
15.01.2024Termin ustalenia ocen półrocznych
18.01.2024- Konferencja klasyfikacyjna
- Zebranie z rodzicami
19.01.2024Koniec pierwszego półrocza
07.02.2024Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych
29.01.2024 - 11.02.2024Ferie zimowe

II Półrocze

Dzień 2 maja 2024 r. zostanie odpracowany 20 kwietnia 2024 r.

DataWydarzenie
15.02.2024Konferencja plenarna
21.02.2024Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
marzec 2024- Wiosenna Emilka
- Bieg „Wilczym Tropem”
25-27.03.2024Rekolekcje wielkopostne
26.03.2024Termin wystawienia przewidywanych niedostatecznych ocen końcowych w klasach czwartych
28.03.2024 - 02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
11.04.2024- Zebranie rady pedagogicznej
- Zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych; konsultacje
12.04.2024Termin wystawienia przewidywanych ocen końcowych w klasach czwartych
19.04.2024Termin ustalenia ocen końcowych uczniów klas czwartych
20.04.2024Dzień Otwarty
22.04.2024Konferencja klasyfikacyjna
26.04.2024Ostatni Dzwonek
7, 8, 9 maja 2024- Egzaminy maturalne (język polski, matematyka i język angielski na poziomie podstawowym)
- Dni wolne od zajęć dydaktycznych
13 maja 2024- Egzamin maturalny (język angielski na poziomie rozszerzonym)
- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14.05.2024Termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych
29.05.2024- Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych
- Zebranie z rodzicami i konsultacje
31.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13.06.2024Termin ustalenia ocen rocznych
17.06.2023Konferencja klasyfikacyjna
21.06.2023Zakończenie roku szkolnego
09.07.2024Termin przekazania wyników egzaminu maturalnego