lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Językowy Konkurs Piosenki Filmowej

Językowy Konkurs Piosenki Filmowej jest kierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Sosnowca oraz miast ościennych. Konkurs ten to połączenie umiejętności wokalnych i językowych naszych uczestników. Jest on organizowany co roku w okresie wiosennym (marzec - kwiecień). Jest on organizowany od 2022 roku.

Uczestnik konkursu ma za zadanie nagrać maksymalnie dwuminutowy fragment piosenki filmowej wybranej i zaśpiewanej przez niego. Fragment piosenki filmowej może być zaśpiewany w następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.
Po przeanalizowaniu przez Jury nadesłanych nagrań, najlepsi uczestnicy zostaną wybrani i zaproszeni na zaśpiewanie piosenki filmowej w całości do II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu.

KRYTERIA OCENY
Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:

Językowe:

  • Słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście;
  • Poprawność wymowy w danym języku;
  • Poprawność gramatyczna;

Muzyczne:

  • Dobór repertuaru
  • Indywidualność artystyczna
  • Prezentacja umiejętności wokalnych
  • Muzykalność, dykcja, intonacja, emisja głosu i interpretacja
  • Ogólny wyraz artystyczno-estetyczny