lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Laur Plateranki

Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki to konkurs poetycki znany nie tylko w kraju, ale i za granicą. Skierowany jest do uczniów szkół średnich z Polski i środowisk polonijnych.

Początek konkursu sięga 1993 roku. Jego inicjatorem i wieloletnim organizatorem był polonista mgr Michał Waliński. W 2004 roku współorganizatorem została biblioteka szkolna wraz z miłośnikami poezji związanymi ze szkołą. Turniej jest imprezą cykliczną, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych szkoły i miasta.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza. Tematyka i forma wiersza jest dowolna.

Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu wraz z uczniami z Biura Turnieju. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu i innych szkół oraz uczniowie. Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony jest o jego publiczne odczytanie podczas uroczystego finału turnieju. Finał konkursu ma charakter magicznego wieczoru poetyckiego, podczas którego, w blasku świec, młodzi poeci mają szansę osobiście zaprezentować swoje wiersze licznie zgromadzonej publiczności złożonej z uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków II LO im. E. Plater. Wszyscy zgromadzeni na widowni wybierają wiersz, który otrzymuje nagrodę publiczności. Integralną częścią wieczoru finałowego, oprócz prezentacji wierszy, jest spektakl teatralny oraz występy artystyczne przygotowywane przez uczniów II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater w Sosnowcu.

Dotychczas odbyło się 25 edycji konkursu, na który wpłynęło ok. 7000 wierszy młodych poetów.