lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza
Wolontariat
Drużyna ratownicza
Teatr szkolny
Klub historyczny AK
Niepodległa
ASG
Klub żeglarski