lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Speaker’s corner

Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych.
Głównym celem konkursu jest:

 • rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności prezentowania własnych opinii i poglądów
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
 • rozwijanie umiejętności oracji.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Sosnowca i miast ościennych. Uczestnik konkursu musi przygotować i nagrać swoją maksymalnie trzyminutową anglojęzyczną wypowiedź na podany temat. W nagranym filmiku osoba mówiąca (speaker) musi być cały czas widoczny. Ustną prezentację można nagrać smartfonem w dowolnym miejscu.

Kryteria oceniania:

 • warstwa merytoryczna prezentacji (treść, argumentacja, opiniowanie,
 • uzasadnianie, podawanie przykładów)
 • kompozycja prezentacji
 • sposób prezentowania własnych opinii
 • efektywność przekonywania słuchaczy do swoich opinii
 • poprawność językowa
 • poprawność wymowy w języku angielskim
 • płynność, akcent, intonacja
 • bogactwo językowe