lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Dzwonki

Lekcja Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia
0 7:10 7:55
1 8:00 8:45
2 8:50 9:35
3 9:45 10:30
4 10:40 11:25
5 11:45 12:30
6 12:50 13:35
7 13:40 14:25
8 14:30 15:15
9 15:20 16:05