lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Emiliada

Międzyszkolny konkurs EMILIADA jest skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy wykazują zainteresowania przyrodnicze.

Konkurs jest jednoetapowy, obejmuje zagadnienia z zakresu: biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Trzyosobowe drużyny rozwiązują dwa rodzaje zadań z poszczególnych dyscyplin: jedno zadanie teoretyczne, drugie ma charakter zadania praktycznego.
Organizatorami "Emiliady" są nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

10 kwietnia 2024r. o godz. 10.00 w budynku II LO im. E. Plater odbędzie się XIX edycja tego konkursu.

Edycje konkursu