lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Plateriada

Plateriada, to konkurs wiedzy humanistycznej, adresowany do uczniów szkół podstawowych, szczególnie zainteresowanych historią i wiedzą o społeczeństwie. W turniejowe szranki wstępują dwuosobowe drużyny, które sprawdzają swoją wiedzę w części pisemnej, a później w części ustnej. Znajomość dat, postaci historycznych, kontrowersyjnych wydarzeń i nietuzinkowych polityków, staje się szansą na pokazanie swoich zainteresowań , pasji, a nawet planów na przyszłość. Tradycje konkursowe sięgają do roku 2016 roku. Stały patronat nad konkursem objęło Biuro Poselskie Europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej i Instytut Pamięci Narodowej. Nieodmiennie jest nam miło gościć uczniów szkół z całego Zagłębia wraz z opiekunami. Termin tegorocznej Plateriady to 23 kwietnia 2024 roku.

Edycje konkursu