lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

PlatMat

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny PLATMAT organizowany jest przez nauczycieli matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater od roku szkolnego 2012/2013.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych zainteresowanych matematyką i chcących sprawdzić się w rywalizacji z rówieśnikami. W matematycznych zmaganiach biorą udział dwuosobowe drużyny, które rozwiązują zadania z zakresu podstawy programowej z matematyki dla szkół podstawowych. Konkurs podzielony jest na dwie części – indywidualną, która tworzy punktację dla drużyny i pracę w parach – drużynach. 18 kwietnia 2024 odbędzie się X edycja konkursu.

Konkurs PlatMat

Edycje konkursu