lo2@sosnowiec.edu.pl

32 266-45-35

ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec

Najlepsze Licea 2024 - Srebrna tarcza

Pokaż nam swój język bez granic

Konkurs języka angielskiego „Pokaż nam swój język bez granic” adresowany jest do uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych Sosnowca i miast ościennych.

Głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz promowanie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, realizowanego w klasach dwujęzycznych.

Konkurs polega na rozwiązaniu pisemnego arkusza, sprawdzającego kompetencje gramatyczne j. angielskiego, słownictwo i zwroty w zakresie jednostek tematycznych realizowanych w szkole podstawowej; umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej w języku angielskim.

Konkurs organizowany jest od 2020 roku.